<< Back

Jylland

 

 

     Officerer og mandskab aa "Jylland" under togtet i sommeren 1871. Bageste Række fra venstre: Premierltnt. F. C. C. Bardenfleth, Sekondltnt. I. T. Olsen, Sekondltnt. O. F. W. Schwanenflugel, Premierltnt H. P. Holm, Sekondltnt. A. C. de Fine Skibsted, Provianforvalter Th. Beck, Premierlntn. O Guldencrone, Sekondltnt. G F. Holm, Overskibslæge H. F. Brønnicke, Underskibslæge H. Gerber - Forreste Ræake fra venstre: Næstkommanderende Kaptajn V. I. Pedersen, Kaptajn A. W. Buchwald, Sekondltnt. H. T. Hedemann, Chefen Kommandør A. R. Hedemann, Maskinmest West, Premierltnt I. C. Oldenburg.

 

Back to menu