<< Back

The Wall

The Wall is located in the upper left hand corner of the cemetery. It is surrounded by cannons cemented into the ground, which supported large gauge anchor chain. The numbering system begins on the left side nearest the street and progresses as one approaches the corner, with its terminus as the right hand corner.

Carl Gotlieb Fleischer, Wall #1 "Herunder hviler det Jordiske af den ilive højtagtede Olding Carl Gotlieb Fleischer, Capitain i Søe=Etaten og Havnemester paa St. Thomas død 6te July 1821."

Henriette Louise Charlotte Gad, Wall #2 (September 19, 1835 to January 12, 1868) "Henriette Louise Charlotte Gad. Født 19. Sept. 1835 Død 12. Jan. 1868."
Carl Dorph, Wall #3 (January 5, 1835 to April 29, 1863) "Carl Dorph, Lieutenand i den danske Marine Födt den 5. Januar 1835 Død den 29 April 1863. Hans Venner satte dette Minde."
Justitsraad Peter Christian Dons, Wall #4 (March 17, 1771, to November 6, 1829) "Herunder hviler det Jordiske af Justitsraad Peter Christian Dons Secretær og Medlem af Det kongelige Raad paa St. Thomas. Født den 17, Marts 1771 paa Laaland. Død d. 6 November 1829 paa St. Thomas."
Prokurator G. S. Sternersen, Wall #5 (March 10, 1795 to March 31, 1872) "Her hviler Prokurator G. S. Sternersen født den 10 Marts 1795 død den 31 Marts 1872 Fred være med dit Støv!"
Jacob L. M. Schmalz, Wall #6 (May 12, 1814 to September 26, 1847) "Jacob L. M. Schmalz, fød 12 Maj 1814 død 26 September 1847"
Wall #7 "Her hvile efternævnte Börn af A. Kiellerup of Hustrue Almira Kiellerup, Anders Alexander, Andreas Peter Alexander, Wilhelmine Marie, Ferdinand Nicolai og Otto Carl Augustus." A. Kiellerup & Almira Kiellerup: Anders A. Kiellerup, attorney on St. Thomas. He died in 1868. Almira Kiellerup his wife, was the daughter of Abraham Lindo of West End, St. Croix. She was born 30 September 1806 and baptized in St. John's Anglican Church, Christiansted. They were married 4 May 1823. She died in 1867. In addition to the children listed there was a daughter, Almira Andrine (b. 11 February 1841) who married (14 April 1863) Christian Henrik Arendrup, Governor 1855-1888 & 1889-1893.
F. A. Raupach, C. A. Raupach & Maria Erichson, Wall #8 (October 20, 1760 to November 22, 1821), (May 31, 1781 to March 30, 1829) & (May 2, 1808 to January 21, 18620 "Herunder hviler Regiments Chirurg F. A. Raupach Født den 20 Oct. 1760 Død den 22 Nov. 1821 og Hustrue C. A. Raupach, Født d. 31-de May 1781 Død den, 30de Martz 1829. Maria Erichson født Raupach Født 2den Maj 1808 Død 21de Januar 1862" Frederich Andreas Raupach and Charlotte Antoinette Raupach were husband and wife. Receiving his medical degree from the University of Copenhagen in 1799, he came to St. Thomas in 1802 becoming the next year surgeon of the garrison and later the regimental surgeon. Charlotte Antoinette Holten was the sister of Christian Ludvig Holten (1774-1829) Lt. Col. & Commandant of St. Thomas. They had ten children: 3 boys and 3 girls who grew to adulthood. Two are named on the plagues. Maria Helene Elisabeth married on 11 November 1826 to C. G. Erichson, Royal Bookkeeper on St. Croix where he died in 1842 - aged 50 years. In the obituary he is referred to as "Councellor & Captain . . . Knight of Danneborg, & Royal Treausurer."
Elise Holten Raupach, Wall #9 (May 11, 1815 to September 13, 1818) "Her under hviler Elise Holten Raupach, Født den 11te May 1815 i St, Thomas død den 13de September 1818." Elisabeth Holten was twin of a sister, Caroline Christiane.
Otto Frederik Raupach, Wall #10 (March 20, 1852 to July 28, 1852) "In Memory of Otto Frederik Raupach, Born 28th of March 1852. Dead 28th of July 1852." Son of Otto Frederik Raupach & his wife, Ellen Armstrong of St. Croix. They were married at estate Lebanon Hill, 1844
Juliane S. Nissen, Wall #11 "Juliane S. Nissen, Fød 9de Januar 1821 Død 18de December 1840."
Christian Knap, Wall #12 "Christian Knap Died 5th May 1850"
Maximilian Charles Henry v. Holten, Wall #13 "Maximilian Charles Henry v. Holten, Födt d. 23de September 1860, Død d. 20 de August 1864"
Oberstlieutnt, Kmjkr. C. A. L. von Holten & Julius E. Von Holten, Wall #14 (September 13, 1798 to December 16, 1841) & (May 12, 18?? to Unknown) "Herunder hviler Oberstlieutnt, Kmjkr. C. A. L. von Holten, Forts-og Campag.-Chef paa St. Thomas. Født d. 13de Sept. 198. Død d. 16de Decb. 1841. Julius E. von Holten, født d. 12te Maj 18?? død ?"
P. F. Nielsen, Wall #15 "P. F. Nielsen, * den 15/10 71 +den 12/6 98 Sat af Moder og Søskende Kbh."
Fru Frederikke Antoinette Von Holten, Wall #16 "Herunder hviler Fru Frederikke Antoinette Von Holten, ? ? ? ?"
Ole Buntzen, Wall #17 "Herunder ligger Captain af Infanteriet Ole Buntzen, Fød i Kjøbenhavn og død i St. Thomas den 21 December 1820, 18 Aar gammel Maa han hvile i Roe."
Oluf Eggers, Wall #18 (October 21, 1874 to February 24, 1875) "Oluf Eggers født 21 Octbr. 1874 død 24 Febr. 1875." Son of Baron Heinrich Frantz Alexander von Eggers and his wife Mathilde Camilla Stakemann, dau of Vice-Gov. Johan A. Stakemann.
Peterine Johanne Holm, Wall #19 (March 15, 1822 to June 21, 1837) "Herunder hviler Støvet af min højitelskede kjerlige Hustrue Peterine Johanne Holm fød Wallöe D. 15 Marts 1822 hjemkaldet den 21de Juni 1837"
Ludvig C. P. Franck, Wall #20 (January 27, 1825 to October 7, 1852) "Ludvig C. P. Franck fød den 27de Januar 1825 død den 7de October 1852"

 

 

 

Alice Frederikke Holm, Wall #21 (April 25, 1849 to Juli 2, 1849) "Til Minde om Alice Frederikke Holm, födt d. 25de April 1849 død d. 2den Juli 1849."
Carl Uttenthal, Wall #22 "Carl Uttenthal, fra Forældre og Sødskende."
Waldemar Frederik Holm, Wall #23 (January 3, 1845 to November 22, 1846) "Waldemar Frederik Holm, født den 3die Januar 1845 død d 22de November 1846 - Herren gav! Herren tog! Hans Navn være lovet."

 

Simonine Petrine Holm, Wall #24 "Til Minde om en elsket Hustrue og kjærlig Moder Simonine Petrine Holm, født Hoff död paa St. Thomas den 4de Februar 1836 i hendes 30te Aars Alder."
Christian Frederik Hoskier, Wall #25 (December 7, 1824 to January 13, 1868) "Kongelig Bogholder Christian Frederik Hoskier, *7 December 1824, +13 Januar 1868"

 

Wall #26 The Purpose of this marker is unknown since its brass lettering has been removed.

 

Peter Ravn, Wall #27 (October 10, 1785 to April 27, 1839) "Sacred to the memory of Peter Ravn, Garrison Surgeon. Was born on the 10th of October 1785 in Drobanc, Norway, died on the 27th of April 1839."
William Theodor Willerup & William Frederick Jørgen, Wall #28 (March 1, 1817 to January 24, 1881) & (Decmeber 29, 1851 to July 26, 1852) "Herunder hviler William Theodor Willerup, Kgl. Bogholder paa St. Thomas F. 1ste Marts 1817, D. 24 Jan. 1881 og hans lille Søn. William Frederick Jørgen, F. 29 Decbr. 1851, D. 26 Juli 1852 At skilles er vor Lod, At mødes er vort Haab."

 

Wall #29 "Herunder hviler Støvet af fire elskede smaae Børn af Hans og Julia Haagensen. James Henry død 1. Septbr 1848. George Edward død 15. Maj 1852. Hellen Elizabeth død 22 December 1853. Emely Eliza død 6. Januar 1854. Franz Arnold død 28 Juli 1860.

 

Christian Carl Mourier, Wall #30 (March 12, 1797 to January 3, 1823) "Christian Carl R?? Mourier, Captain i det vestindiske Artilleri født den 12 Marts 1797 død den 3 Januar 1823. Han var en kjærlig Søn en elsket Broder en trofast Ven en virksom Embedsmand."

 

Wall #31 "Herunder ligger det Forgjængelige af Catherine Elisabeth en Datter af Kammerherre Peder De Moldrup Ejer af Stamhuset Vestervig Closter og Ørum Slot fød d. 5te Februar 1764 og med sin elskede Mand ? . . . mir Will . . .nant og Commandant paa St. Thomas d. 17 Marts 17. . død d. ? November . . . . ."

 

Poul Gerhard Brønsted, Wall #32 "Poul Gerhard Brønsted, . . . .Okt. 1833"
Karen Gruner, Wall #33 (October 27, 1794 to October 21, 1852) "Helliget till Minde om Karen Gruner Født den 27de October1794 Død den 21de Ocotber 1852."
Gustave Caroline Mathilde Gruner, Wall #34 (December 19, 1845 to September 3, 1846) "Gustave Caroline Mathilde Gruner, geb: Den 19 December 1845, gest. den 3, September: 1846."

 

Arve Pedersen Magens, Wall #35 (June 15, 1787 to July 17, 1875) "Arve Pedersen Magens 15 Juni 1787-17 Juli 1875"
Hans Winning, Wall #36 (January 1803 to February 2, 1835) "Hans Winning, fød d:. . . Jan: 1803 død d: 2 Febr. 1835"

 

Hans Peter Johansen, Wall #37 (October 2, 1866 to February 2, 1887) "Hans Peter Johansen, Søvant No 191 om Bord Fregatten Jylland, F. 2 Ocotber 1866 i Skovshoved Gjentofte Sogn D. 28 Februar 1887 paa St. Thomas. Rejst af Skovshoved Sangforeningn"Øresund"."
Christian Detlef Eckard, Wall #38 "Christian Detlef Eckard, Etatsrate Ritter von Dannebrog und Dannebrogsmann, geboren den 20 September 177?, gestorben den 27 December 1843 - Er war Menschenfreund Patriot un Treuer Diener seines Königs."

Back to menu